NJEGOVATELJ M/Ž


Radno mjesto


UDBINA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
2.11.2018.
16.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:
njegovatelj/ica – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od jednog mjeseca.
Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.
Uvjeti:
1. završena osnovna škola i tečaj za njegu
2. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Prijava na javni natječaj« – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Rok za dostavu prijava je 15 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije
pismena zamolba: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske žup