UČITELJI/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na radno mjesto
 
UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE (m/ž), na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u OŠ A.G. Matoša Novalja, za rad u područnoj školi Jakišnica.
 
Osoba koja se želi javiti na natječaj mora ispunjavati uvjet da je završila:                    
 1. integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
Uz prijavu na natječaj priložiti:
 • životopis
 • osobna iskaznica – preslika
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma / potvrda sveučilišta) – preslika
 • domovnica / elektronički zapis iz knjige državljana – preslika
 • uvjerenje o nekažnjavanju (prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci – izvornik
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (HZMO) – izvornik
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
  Nakon izvršenog odabira, kandidat / kandidatkinja će dostaviti izvornike dokumenta na uvid.
  Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole. U slučaju da se natječaji ne objave istodobno, rok od 8 dana počinje teći od objave posljednjeg natječaja.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od  8 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
Osnovna škola A.G. Matoša Novalja, Zeleni put 1, 53291 Novalja.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠA NOVALJA
pismena zamolba: OŠ A.G. Matoša Novalja, 53291 Novalja