RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU


Radno mjesto


VRBANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
40
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Klasa: 022-01/20-01/ 774
Urbroj: 2212/08-01/01-20-1
Vrbanja, 30. lipnja 2020. godine
 
 
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Zaželi- Program zapošljavanja žena- faza II, kodni broj: UP.02.1.1.13.0136, te članka 47. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni Vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13 i 1/18), načelnik Općine Vrbanja  raspisuje:
 
O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 
 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (12 mjeseci) u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.13.0136 Ministarstva rada i mirovinskog sustava za sljedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:
   
  ZAŽELI– Program zapošljavanja žena  Općina Vrbanja, faza II
          -  radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju,
          -  broj radnika koji se traži: 40 radnica.
       2.   OPIS POSLOVA:
 • dostava namirnica
 • održavanje čistoće stambenog prostora
 • ostale usluge u kući i okućnici
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni i osobnom izgledu
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
 • pomagala i sl.)
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.
Uvjeti za mogućnost rada su:
- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a.
 
 
Razina obrazovanja:
 
- završena osnovna škola
- srednja škola 3 godine
- srednja škola 4 godine
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.  
Osoba se zapošljava na određeno vrijeme, dok traje obveza za istim projektom (12 mjeseci).
 
3.   Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:
 
-     presliku dokaza o završenoj školi
-     životopis
-     preslika osobne iskaznice
-     ispis staža iz E-knjižice
-     potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
 
Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranici Općine Vrbanja: www.opcina-vrbanja.hr .
 
4.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 08.07. 2020. godine, na adresu:
Općina Vrbanja
Trg dr. Franje Tuđmana 1
32254 Vrbanja
S naznakom „Prijava na oglas za Zaželi - Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja, faza II“
 
5.        Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
           Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.
 
 
6.     O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.
 

Poslodavac


OPĆINA VRBANJA
 • pismena zamolba: Trg dr.F.Tuđmana 1, 32254 Vrbanja