DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA


Radno mjesto


NUŠTAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00.,  69/09.) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
 
za radno mjesto:
1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – stručno osposobljavanje za rad na puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
-za knjižnični Ogranak u Nuštru; Narodna knjižnica i čitaonica sv.Benedikt Nuštar
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslik)
 • Domovnica (preslik)
 • Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – uizvorniku (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
 • životopis
 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 7 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice,  na adresu:
  Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci , s naznakom: „Prijava  na natječaj“
  Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.                                                          
   
   
  Ur. broj: 988/2018                                                                                                                Ravnateljica:
  Vinkovci, 06. studeni 2018. god.                                                                                   Emilija Pezer, prof.


Poslodavac


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, IVANA GUNDULIĆA 6