DOKTOR OBITELJSKE MEDICINE M/Ž


Radno mjesto


VRHOVINE, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Obiteljski stan
Djelomično
28.1.2019.
28.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova: doktor obiteljske medicine u ambulanti u Vrhovinama
Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva  Dom zdravlja Otočac raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto doktor opće/obiteljske medicine u ambulanti Vrhovine
(1 izvršitelj) na neodređeno m/ž
 
Uvjeti:
 • VSS- fakultet opće obiteljske medicine
 • Odobrenje za samostalan rad (licenca), HKDM
 • Položen stručni ispit za kandidate koji su upisali studijski program prije
   2010./2011.;
 • Poznavanje rada na računalu.
   
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Zamolba
 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • Preslika o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • Presliku Domovnice
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati.
 
Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Prijave slati na adresu:
Dom zdravlja Otočac
Vladimira Nazora 21
53220 OTOČAC
s naznakom „ Za natječaj- doktor obiteljske  medicine“.

 
 
7KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ:2125/56-19-01
 
U Otočcu, 28. siječnja 2019. godine

 

Poslodavac


Dom zdravlja Otočac
pismena zamolba: V. NAZORA 21, OTOČAC