ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


VARAŽDINSKE TOPLICE, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
5.3.2021.
5.5.2021.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno

Opis posla: rad s djecom predškolske dobi.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobno ogledalce dana raspisuje :
 
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ica -
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
 
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( ako ga ima)
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
4. presliku domovnice
5.  životopis
 
Prijave dostaviti na:
- E mail: vrticcarobnoogledalce@gmail.com
- ili u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić ČAROBNO OGLEDALCE , SELNIČKA 2a. 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
 

Poslodavac


Dječji vrtić Čarobno ogledalce