SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
6 mjeseci
Dječji Vrtić Mačak u čizmama raspisuje natječaj za radno mjesto;
1. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme
UVJETI:
- NKV radnik, SSS
- 6 mjeseci radnog iskustva na istim i sličnim poslovima
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti riješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.
ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Potvrda o stažu iz HZMO izdana u vrijeme trajanja natječaja
5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Prijave molimo slati putem mail; info@macakucizmama.hr

Poslodavac


Dječji vrtić MAČAK U ČIZMAMA
  • e-mailom: info@macakucizmama.hr