MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


MLINI, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
29.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto ;
 
  • medicinska sestra/ medicinski tehničar,– 1 izvršitelj/ ica

Uvjeti :
  • Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru, ili medicinskog tehničara
  • Položen stručni ispit , ili obveza polaganja u propisanom roku
  • da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku :
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  • životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se

Centru za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13 A, 20 207 Mlini s naznakom : „ Za natječaj“

u roku od 15 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Poslodavac


CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC
pismena zamolba: Na rijeci 13a, 20207 Mlini