MANIPULANT/ICA U ODRŽAVANJU - POSPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
15.3.2019.
25.3.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
2. MANIPULANT U ODRŽAVANJU-POSPREMAČICA - 1 izvršitelj
UVJETI:
- NSS
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb“.
Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.2: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Poslodavac


HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
pismena zamolba: Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb