MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
8
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
1
GRAD ZAGREB
15.3.2019.
25.3.2019.
nije definirano

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32
objavljuje
OGLAS
za prijem u radni odnos
na neodređeno vrijeme
2. Medicinska sestra/tehničar - 8 izvršitelja
Uvjeti:
- SSS medicinska sestra/tehničar
- odobrenje za samostalan rad
Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

Prijavi treba priložiti:
• životopis
• presliku svjedodžbe
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
• presliku odobrenja za samostalan rad
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 15. do 25. ožujka 2019. godine.

Poslodavac


Klinika za psihijatriju Vrapče
pismena zamolba: Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb