VOZAČ/ICA


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
6
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
1 godinu
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Istituto per la medicina d'urgenza della regione Istriana
Pula, Zagrebačka 30          
T:52/216 820; F: 52/385 327; info@zhmiz.hr
 
URBROJ: 01-  822 /19.
Temeljem članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, ravnatelj Zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ    
 
Vozač u SHM

6 radnika na određeno vrijeme.
Mjesto rada: Istarska županija.
Stručna sprema i ostali uvjeti:      - srednja stručna sprema / KV vozač
                                                     - jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
                                                     - vozačka dozvola B kategorije.
                                                                                                                        
Sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku domovnice
- presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
- presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
- preslika vozačke dozvole
- preslika potvrde o završenoj edukaciji iz područja djelatnosti hitne medicine.

Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u djelatnosti hitne medicine te kandidati s položenom edukacijom iz područja hitne medicine. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će odabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u originalu.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili provjeru znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Zavoda (www.zhmiz.hr). Kandidat podnošenjem zahtjeva daje suglasnost Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije da prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke dane na službenim  glasilima i WEB stranici u svrhu provođenja ovoga natječaja.

S osobnim podacima kandidata postupa se u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Informaciju o zaštiti osobnih podataka, pravima kandidata, te s tim u svezi navedene kontakte možete saznati na našoj WEB stranici Zavoda.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u dogovoreno vrijeme, smatrat će se da je isti povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zavod zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. O rezultatima odabira, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Zavoda.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom – Prijava na natječaj, na adresu: Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zagrebačka 30, 52100 Pula.

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana
  • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula