SPREMAČ/ SPREMAČICA


Radno mjesto


SRIJANE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
16.5.2019.
24.5.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN87/08,86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18),
 
Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, te preslike:
 
- dokaza o stručnoj spremi,
- domovnice,
- uvjerenja da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 
  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne stariji od 6 mj.)
- dokaz o prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.   
           
Kandidat/tkinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), u nastavku je poveznica za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Natječaj je otvoren od 16. svibnja 2019.g. do 24. svibnja 2019. g., a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pisane prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
OŠ Gornja Poljica, Srijane, Nečaj 43, 21205 Donji Dolac, sa naznakom:  „ za natječaj – ne otvarati “
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                
                                                                                                  

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'GORNJA POLJICA'
  • pismena zamolba: 21205 Donji Dolac, Srijane - Nečaj 43