ČISTAČ/ČISTAČICA JAVNIH POVRŠINA


Radno mjesto


NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
15.5.2019.
24.5.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija važeće osobne iskaznice), potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za prijam na radno mjesto: Radnik/ica na čišćenju javnih površina, URBROJ: 280/19 od 15.05.2019. godine, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka po objavljenom oglasu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave nece se razmatrati niti ce podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Prijave na oglas podnose se neposredno u sjedištu društva ARBUROŽA d.o.o. ili poštom na adresu: ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja, s naznakom: „Natječaj – radnik/ica na čišćenju javnih površina“  O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni. Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 30.09.2019. godine.


Poslodavac


ARBUROŽA društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje javnih i zelenih površina
  • pismena zamolba: Arburoža d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja