STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2019.
24.5.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Opis poslova: prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces i dr.
Razina obrazovanja  sukladno čl. 24.  Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i    Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona opredškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi treba priložiti: dokaze o stručnoj spremi,elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz postojnja/nepostojanja radnog staža, potvrdu o položenom stručnom ispitu ukoliko ga je kandidat položio, domovnicu i životopis, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Kandidati koji sudjeluju u natječajnom postupku dozvoljavaju Dječjem vrtiću „Leptirić Lu“ obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja i realizacije ovog natječaja.Poslodavac


Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU
  • osobni dolazak: REMETINEČKA CESTA 5B, ZAGREB
  • pismena zamolba: Remetinečka cesta 5b, Zagreb