MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
1 godinu

 Temeljem članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“ Dubrovnik, ravnateljica Doma raspisuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
Z a prijem u radni odnos
  1. Med.sestra ( 1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme
 
UVJETI:
  1. SSS med. usmjerenja općeg smjera, 1 godina radnog iskustva,
  2. Položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad (licenca)
  3. Položen vozački ispit B kategorije
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  1. Zamolbu sa životopisom
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi ( preslika diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju )
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17, ( dalje Zakon o hrvatskim braniteljima) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima.
Prijavu uz dostavu dokumentacije zainteresirani kandidati/ice su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „DOMUS CHRISTI“ DUBROVNIK
ZA ROKOM 13
20 000 DUBROVNIK
Sa naznakom „za natječaj“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati a o rezultatima natječaja kandidati/ice će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 
 
 
 

Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI Dubrovnik
  • pismena zamolba: Za Rokom 13, 20 000 Dubrovnik