RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU


Radno mjesto


ĐELEKOVEC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.1.2019.
18.1.2019.
Terenski rad

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-405, od 3. rujna 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0240, i članka 47. Statuta Općine Đelekovec (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/09, 4/13, 5/16 i 2/18), općinska načelnica Općine Đelekovec objavljuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
 u sklopu projekta “ZAPOSLI PA POMOZI”

Općina Đelekovec raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaposli pa pomozi“:

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.
Broj radnica koji se traži:  4 radnice.
Mjesto rada:  područje Općine Đelekovec (naselja  Đelekovec i Imbriovec).
Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. ožujka 2019. godine do 28. veljače 2021. godine.

Uvjeti: nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na:
            - žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, samohrane majke, beskućnice, žene lošijeg materijalnog položaja,
            - nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Opis poslova: skrb o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovom domu/kući, pomoć u kupovini i dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava – dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i slično, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima).
           
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
  1. Životopis,
  2. Preslika osobne iskaznice,
  3. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe),
  4. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti,
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Obrazac prijave može se preuzeti u Općini Đelekovec,  radnim danom od 8:00 do 10:00 sati ili na internet stranicama Općine Đelekovec www.delekovec.hr.
Rok za podnošenje prijava je 7 dana od objave ovog oglasa tj. prijave se mogu podnositi do zaključno 18. siječnja 2019. godine do 15:00 sati.
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu poslodavca: Općina Đelekovec, M. P. Miškine 1, 48 316 Đelekovec,  s naznakom Prijava na oglas u sklopu projekta „Zaposli pa pomozi“.
Oglas je objavljen na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici Općine Đelekovec www.delekovec.hr.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu izbora kandidatkinje koje ispunjavaju tražene uvjete bit će obaviještene u zakonskom roku.  
Odabrane kandidatkinje obvezne su prije početka rada započeti te u roku od šest (6) mjeseci završiti Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice.


 

Poslodavac


OPĆINA ĐELEKOVEC
pismena zamolba: M. P. Miškine 1, 48316 Đelekovec