MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Traži se pripravnik
Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se
NATJEČAJ
za prijem pripravnika na pripravnički staž odnosno za stjecanje prvog radnog iskustva korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz mjeru
„Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“
 
 1. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME u trajanju od jedne (1) godine
Za prijem pripravnika na pripravnički staž kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje                                    
„Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u trajanju od jedne (1) godine (m/ž)

a) Medicinska sestra/tehničar – 1
Uvjet: završen odgovarajući studij/škola   
                                                                                                                   
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • molba
 • životopis
 • preslik diplome/svjedodžbe
 • dokaz o duljini studiranja pod e), f), g), h), i) i j)
 • prosjek ocjena pod e), f), g), h), i) i j)
 • preslik svjedodžbi 1., 2., 3., i 4. razreda srednje škole kao i preslik završne svjedodžbe pod a), b), c) i d)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne starija od 30 dana računajući od dana objave Natječaja
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana računajući od dana objave Natječaja
  Mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo „mogu koristiti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja zdravstva prijavljene u evidenciji nezaposlenih“.
  Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u molbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima.                                                                                                                                         
 •  Ukoliko se osoba javlja na Natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpuno traženu dokumentaciju.
  Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .           
  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj    dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba br. 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva1, Split ili poštom na istu adresu.
  KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.                                                                                                                                                                                  
 • Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja.


Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
 • pismena zamolba: Spinčićeva 1, 21000 Split