ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA


Radno mjesto


KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
17.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Sestrinstvo
Viša ili prvostupanjska
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ZA VIŠU MEDICINSKU SESTRU
1 godinu
Temeljem članka 26. stavka 1.i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Križevci" objavljuje
 
N A T J E Č A J
 
z a prijem radnika na radno mjesto
 
1   STRUČNI SURADNIK - ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA
 
-na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto su:
-Viša medicinska sestra
-prema članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
-članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- Životopis
- Presliku dokaza o stručnoj spremi;
- Elektronički zapis od HZMO
- Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
- Uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Presliku domovnice
 
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zdravstvenog voditelja i sanitarnu iskaznicu.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spoal (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08) 
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Križevci i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić "Križevci", Matije Gupca 52, 48260 Križevci s naznakom "Natječaj za zdravstvenog voditelja".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI
  • pismena zamolba: MATIJE GUPCA 52, 48260 KRIŽEVCI
  • e-mailom: vrtic@krizevci.hr