STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA


Radno mjesto


ORAHOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.4.2019.
19.4.2019.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Kategorija B
10 godina
Na temelju članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Orahovica Odbor Gradskog društva Crvenog križa Orahovica raspisuje

N   A   T   J   E   Č   A   J

za popunu radnog mjesta STRUČNI SURADNIK
za prvu pomoć za vozače, davalaštvo krvi, vođenje
skladišta, blagajnik i savjetnik ravnatelja
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:  
 • da imaju SSS, VŠS spremu
 • najmanje deset godina radnog staža u Gradskom društvu Crvenog križa
 • vozačku dozvolu ″B″ kategorije
 • poznaju organizaciju i rad Gradskog društva Crvenog križa
 • poznaju rad na računalu
 • da imaju organizacijske sposobnosti
Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:
 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice
 • preslik vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom sklapa se na određeno vrijeme od dvije godine na pola radnog vremena (4 sata).

Natječaj traje osam dana od objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (internetska stranica i oglasna ploča) i na oglasnoj ploči Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Prijavu s potrebnim dokazima i prilozima  o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica, 33515 Orahovica, Trg B.I.Mažuranića 8 a.
           
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pisano izviješteni.
           
Odbor Gradskog društva Crvenog križa Orahovica zadržava pravo poništenja Natječaja bez obrazloženja.

Poslodavac


HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ORAHOVICA
 • pismena zamolba: 33 515 Orahovica,Trg B.I.Mažuranića 8 a