MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
14.2.2020.
22.2.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
Udruga veterana 4. gardijske brigade raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 
1. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR – jedan/na izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan“
 
UVJETI:
- završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara  i položen stručni ispit,  važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara / tehničara ili završeno petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara 
-  dobre vještine suradnje u timu
- poznavanje rada na računalu
- znanje engleskog jezika
 
UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI PRILAŽU:
 
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi u preslici (izvornik na upit poslodavca)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. dokaz o položenom stručnom ispitu i važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara / tehničara (za završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
5. elektronički zapis o radnopravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

OPIS POSLOVA:
- organizacija i provedba rada sa korisnicima, određivanje važnosti i hitnosti transporta prema zatraženim uslugama na dnevnoj, odnosno tjednoj razini 
- priprema za transport bolesnika (provjera vitalnih funkcija, pomoć pri oblaćenju, previjanje starih rana...) 
- pratnja oboljelom hrvatskom branitelju od mjesta stanovanja do mjesta ustanove u kojoj ima pregled, terapiju ili - kontrolu uz nadzor stanja korisnika 
- upoznavanje liječnika sa trenutnim stanjem korisnika 
- prema potrebi rješavanje administrativne procedure pri prijemu u ustanovu (priprema uputnica, upis...) te nabavka lijekova ili ortopedskih pomagala za korisnike 
- nadzor nad higijenskim uvjetima rada 
- nadzor nad potrošnjom nabavljene opreme, kao i ispravno rukovanje istom 
- vođenje potrebne evidencije o korisnicima usluge 
- upoznavanje voditelja projekta i projektnog koordinatora sa provedenim aktivnostima
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u preslici (izvornik po upitu) dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja preporučeno poštom ili osobno na sljedeću adresu:
 
UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE
Ruđera Boškovića 25, 21000 Split
s naznakom „Za natječaj“
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o pravu prednosti.
 
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Udruga veterana 4. gardijske veterana kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Zakon a o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11,106/12) i Uredbi EZ br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom odobnih podataka u institucijama i tijelima Europske unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Radio Splitu i mrežnoj stranici Udruge veterana 4. gardijske brigade, dana  14. veljače 2020.

Poslodavac


UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE
  • pismena zamolba: Ruđera Boškovića 25, 21000 Split
  • e-mailom: udruga@4brigada-zng.hr