VOZAČ / VOZAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
14.2.2020.
22.2.2020.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
Nije važno
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
Udruga veterana 4. gardijske brigade raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 
1. VOZAČ / VOZAČICA – jedan/na izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan“
 
UVJETI:
 
- SSS (trogodišnja ili četverogodišnja škola)
- položen vozački ispit B kategorije 
-  dobre vještine suradnje u timu
- poznavanje rada na računalu
 
UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI PRILAŽU:
 
1. životopis
2. dokaz o završenom trogodišnjem ili četverogodišnjem obrazovanju
3. preslika važeće vozačke dozvole
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
6. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
7. elektronički zapis o radnopravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
 
OPIS POSLOVA:
Prijevoz korisnika projekta kombijem u svrhu obavljanja pregleda, terapija i kontrola u zdravstvenim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.
Ispunjavanje radnih naloga i ostale dokumentacije koja je potrebna za provedbu projekta.
Upoznavanje voditelja projekta i projektnog koordinatora sa provedenim aktivnostima.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u preslici (izvornik po upitu) dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja preporučeno poštom ili osobno na sljedeću adresu:
 
UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE
Ruđera Boškovića 25, 21000 Split
s naznakom „Za natječaj“
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o pravu prednosti.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Udruga veterana 4. gardijske veterana kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Zakon a o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11,106/12) i Uredbi EZ br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom odobnih podataka u institucijama i tijelima Europske unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  Radio Splitu i mrežnoj stranici Udruge veterana 4. gardijske brigade, dana  14. veljače 2020.

Poslodavac


UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE
  • pismena zamolba: Ruđera Boškovića 25, 21000 Split
  • e-mailom: udruga@4brigada-zng.hr