PREPARATOR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za kulturu (KLASA: 612-05/18-001/3, URBROJ: 251-27-01-18-3 od 21. veljače 2018.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tehnički muzej Nikola Tesla objavljuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos - preparator – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme (redni broj 20. iz sistematizacije)
Uvjeti:
- srednja stručna sprema
- aktivno korištenje paketa MS Office; MS Word, Excel
- položen stručni ispit za preparatora sukladno Zakonu o muzejima
- poznavanje rada na računalu u Windows radnoj okolini
- rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ugovor o radu može se sklopiti i s pripravnikom uz obvezu polaganja stručnog ispita nakon godine dana pripravničkog staža te uz ispunjavanje ostalih uvjeta kao i na način sukladan važećim propisima.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- motivacijsko pismo
- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili presliku osobne iskaznice)
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- navesti svoje kontakt podatke, (broj telefona, e-adresu).
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja na e-mail adresu: martina.kolarec@tmnt.hr ili poštom na adresu Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – preparator“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Tehnički muzej Nikola Tesla