ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORICA PROJEKTA "ZAŽELI POSAO NA PODRUČJU GRADA OMIŠA"


Radno mjesto


ZADVARJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
19.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
Opis poslova:
 • administriranje projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša“
 • organiziranje početne i završne konferencije
 • priprema materijala i sudjelovanje u postupcima jednostavne i javne nabave
 • organiziranje sastanaka
 • sastavljanje zapisnika
 • organiziranje jednodnevnih izleta
 • izrada izvještaja o napretku projekta
 • priprema dokumentacije za potrebe izvještavanja,
 • komuniciranje sa svim dionicima projekta kao i drugi poslovi prema uputama voditelja projekta.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • preslika diplome
 • potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZM0-a
 • presliku vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • kandidat može dostaviti i druge dokumente kojim se dokazuje stručnost i ostalo navedeno u prijavi (preporuke, potvrde o nagradi, o dodatnim edukacijama i sl.)
Prijave s pismenom zamolbom i ostalom dokumentacijom slati na adresu: LAG ADRION, Hrvatskih branitelja 31, 21255 ZADVARJE s naznakom NE OTVARATI – Prijava na natječaj.
U slučaju da zadovoljavate uvjete natječaja originale dokumenata donijeti na uvid prilikom dolaska na razgovor.
 
 

Poslodavac


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ADRION"
pismena zamolba: 21255 Zadvarje, Hrvatskih branitelja 31