UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


KAŠTEL LUKŠIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2018.
17.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
 
Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić, Put sv. Lovre 2 OIB: 90896497176
raspisuje
 
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
 
1.       Učitelja/icu hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, puno određeno radno
                                                            vrijeme (1 godina)

 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema
Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/0886/09, 92/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18 )
 
Uz pisano prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog   
  zavoda da mirovinsko osiguranje
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Nepotpune, neuredne te nepravovremene  prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu: OŠ Ostrog, 21215 Kaštel Lukšić, Put Sv. Lovre 2
- Nezaposlena osoba koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA " OSTROG"
pismena zamolba: PUT SV. LOVRE 2, KAŠTEL LUKŠIĆ