VODITELJ/ICA PROJEKTA


Radno mjesto


DONJI LAPAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.1.2019.
18.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • internet

Nije važno
OPĆINA DONJI LAPAC
TRG NIKOLE TESLE 6
53250 Donji Lapac
KLASA: 112-02/19-01/1
URBROJ:2125/07-01-19-01
Donji Lapac :08,siječanj 2019 godine.
Na temelju članka 5.st.1 i članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine „ br.86/8,6/11,04/18), te  temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac ( UP.02.1.1.05.0310)  Ministarstva rada i mirovinskog sustava(  KLASE:910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-490) Načelnik Općine Donji Lapac raspisuje
 
                                                                OGLAS
                                             ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
 
Radno mjesto :
 1. VODITELJ/ICA PROJEKTA“ Zaželi bolji Donji Lapac“
   
 2. 1 izvršitelj ( m/ž)
Opis poslova:
 • Organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta ;
 • Izvještavanje i komunikacija s Partnerima;
 • Promocija projekta u medijima;
 • Osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva;
 • Sastavljanje narativnih i financijskih izvješća;
 • Praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe ;
 • Praćenje financijskih transakcija;
 • Ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta,
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te slijedeće uvjete:
 • Visoka, Viša, SSS -četverogodišnjeg obrazovanja
 • Poznavanje rada na računalu
 • Po mogućnosti poznavanje stranog jezika
 • Komunikacijskevještine
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice, putovnice ,osobne iskaznice)
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 1. Životopis
 2. Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Uvjerenje nadležnog suda ( ne starije od 30 dana ) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda ( u izvorniku)
 4. Vlastoručna potpisana izjava kandidata da za prijem u radni odnosne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi,
 5. Izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 6. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 7. Preslika vozačke dozvole (ako postoji)
 8. Ostali dokumenti iz koji se vidi iskustvo na provedbi EU projekata – projekata civilnog društva
 9. Vozački ispit B kategorije ( nije obavezan)
 
Trajanje radnog odnosa je( 30 ) trideset mjeseci uz obvezan probni rok od (3) tri mjeseca.
 
 
 
Svi prijavitelji dužni su Ispuniti Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka i Izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 15 i 16 .Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (područnoj) i samoupravi ,koje mogu preuzeti u Općini Donji Lapac – tajništvo .
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor ( intervjua ) s nadležnim za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi i ne odazove se razgovoru za posao smatrati će se da je odustao od oglasa.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta su opisani u programu „Zaželi bolji Donji Lapac“ te na web stanici Općine Donji Lapac.
 Poziv na informativni razgovor s kandidatima biti će pisanim putem  obavješteni o terminu .
Pisane prijave se podnose osobno ili preporučeno pošiljkom u pošti Donji Lapac na adresu  Općina Donji Lapac , Trg Nikole Tesle 6. 53250 Donji Lapac, s naznakom ,“ Za oglas : vodtelj/ica projekta „Zaželi bolji Donji Lapac“- ne otvaraj „ zaključno s danom 18,siječanja 2019 godine.
 
Kandidati će biti obavješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Donji Lapac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.
 
VEZANA DOKUMENTACIJA :
 • IZIJAVA – OSOBNI PODACI
 • Izjava o nepostojanju zapreke


Poslodavac


OPĆINA DONJI LAPAC
 • osobni dolazak: OPĆINA DONJI LAPAC , TRG NIKOLE TESLE 6. 53250 DON
 • pismena zamolba: Općina Donji Lapac , Trg Nikole Tesle 6. 53250 Don