STRUČNJAK/INJA, SEKTOR UPRAVLJANJA I KONTROLE RF SPEKTRA, ODJEL UPRAVLJANJA RF SPEKTROM


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
5.11.2019.
20.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Opis poslova:
• upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, što uključuje planiranje i usklađivanje radiofrekvencijskog spektra,
• suradnja na međunarodnoj razini s mjerodavnim nacionalnim regulatornim tijelima drugih država i sklapanje provedbenih sporazuma iz područja radiokomunikacija,
• izrađivanje prijedloga tablice namjene radiofrekvencijskog spektra, planova dodjele radijskih frekvencija, baze podataka radiofrekvencijskog spektra,
• određivanje tehničkih parametara kao tehničke podloge za provođenje postupaka izdavanja dozvola za uporabu RF spektra,
• određivanje tehničkih parametara i planiranje radiokomunikacijskih mreža te njihovo usklađivanje na domaćoj i međunarodnoj razini,
• poslovi na pripremi dozvola,
• sudjelovanje u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz elektroničkih komunikacija i davanje stručnih mišljenja
• suradnja s nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima država članica Europske unije te drugim institucijama iz područja elektroničkih komunikacija,
• sudjelovanje u aktivnostima državnih institucija i organizacija koje se bave razvojem i regulacijom elektroničkih komunikacija,
• sudjelovanje u izradi strategija, studija i smjernica,
• stručna podrška u postupku inspekcijskog nadzora,
• sudjelovanje u radu multidisciplinarnih timova
Potrebna zvanja: minimalno završen sveučilišni diplomski studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - polje elektrotehnika
Radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati koji nemaju radnog iskustva ali se u tom slučaju zapošljavaju kao pripravnici.
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju na adresu poslodavca priložiti: životopis, el. ispis radnog staža sa HZMO-a, presliku diplome, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, dokaz o znanju engleskog jezika. Poslodavac će obaviti razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku s kandidatima koji uđu u uži izbor. Mogućnost psihologijske selekcije kandidata.

Poslodavac


Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
  • pismena zamolba: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb