ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA - UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


ILAČA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
18.1.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97,. 107/07., 94/13.) te članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj:  87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 07/17., 68/18. ) Osnovna škola Ilača-Banovci, Ilača, Vladimira Nazora 24d, 11. siječnja 2019. godine raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
1)         Odgajatelja/ učitelja razredne nastave na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, u područnoj školi  Banovci, u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu
 
            -    jedan izvršitelj (m/ž)
 
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidat/kandidatkinja za odgajatelja/učitelja mora ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz obvezno poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma.
 
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- Životopis
- Presliku domovnice
- Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  poštom na adresu: Osnovna škola Ilača - Banovci, Ilača, Vladimira Nazora 24 D, s naznakom “za natječaj“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI
  • osobni dolazak: VLADIMIRA NAZORA 24D, 32248 ILAČA
  • pismena zamolba: VLADIMIRA NAZORA 24D, 32248 ILAČA