UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


KAŠTEL STARI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.9.2018.
21.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari objavljuje
 
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
 
1. UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE (m/ž)  na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci  (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) – 2  izvršitelja
 
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
  • životopis,
  • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslik),
  • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu (preslik),
  • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  • uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavu s dokazima  o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu Škole: OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari, Slavonska 5.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
__________________________________________________________________________
 
 

Poslodavac


Osnovna škola prof. Filipa Lukasa
pismena zamolba: SLAVONSKA 5, KAŠTEL STARI