STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA U OPERATIVI


Radno mjesto


CUBINEC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
24.3.2020.
10.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Građevinarstvo
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno napredno poznavanje informatike
  • autocad
  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

Kategorija B
Nije važno
Opis poslova: priprema tehničke dokumentacije, kontrola radova izvođača.

Uz prijavu na javni natječaj kandidat/kandidatkinja su dužni priložiti:zamolbu, životopis, preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome), preslik važeće vozačke dozvole, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. Na javni natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja). Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze iz st.1. čl.102 dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom „Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.Odabir osobe (kandidata/kandidatkinje) obavljat će se na temelju navedenih uvjeta. Rok za izbor kandidata/kandidatkinje je 30 dana od dana isteka roka za prijave. Osobe će biti pozivane (obavještene) putem e-adrese za kontakt koji iskažu u prijavi. Prijave je potrebno dostaviti putem e-adrese: bojana.martincic@vukz.hr. Nepotupne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba se zapošljava na određeno vrijeme uz probni radi u trajanju od dva mjeseca. Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Poslodavac


VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga
  • e-mailom: bojana.martincic@vukz.hr