INŽENJER/INŽENJERKA - TEHNIČAR/TEHNIČARKA AUTOMATIZACIJE


Radno mjesto


PRELOG, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Samački smještaj
U cijelosti
10.9.2019.
30.9.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel

Kategorija B
Nije važno
Društvo Cromatic d.o.o. iz Preloga traži tehničara ili inženjera automatizacije (m/ž)
Društvo Cromatic d.o.o. konsolidirano je društvo za pružanje usluga usmjereno na rast, kojim se dobro upravlja, s godinama iskustva u industrijskoj automatizaciji. Vlasnik društva je Holtec Automatic A/S iz Danske 75 % te 25 % društva je u hrvatskom vlasništvu, koje pruža elektroinženjerske usluge na visokoj razini, poput upravljanja projektima, softverskih rješenja i proizvodnje upravljačkih ploča za industrijske namjene. Društvo je također puni dobavljač i djelomični dobavljač iz područja elektroinženjerstva. Društvo Cromatic d.o.o. danas zapošljava 22 zaposlenika u Prelogu i 75 u Danskoj, od kojih je dvije trećine zaposleno u području softvera i projektiranja, a trećina u području instalacije, servisa i održavanja. Njihovi su kupci proizvođači strojeva i izvorne opreme (OEM), no društvo također posluje s inženjerskim društvima, sektorima energetike i okoliša te javnim i privatnim društvima.
Traže tehničara ili inženjera automatizacije s prethodnim radnim iskustvom.
Kao aktivan član tehničkog tima bit ćete dio dinamičkog, profesionalnog i sposobnog tima u uskoj suradnji s proizvodnjom.
Tehničar ili inzenjer za automatizaciju
 
Vaši glavni zadaci bit će organizacija i planiranje proizvodnje, projektiranje električnih dijagrama, rad s hardverom, projektni inženjering upravljačkih ploča u alatima Caddy ++ ili E-PLAN te izrada kalkulacija prema električnim shemama.
Vaši zadaci obuhvaćat će sljedeće:
 • rad na dokumentaciji
 • izradu i rad s alatima E-PLAN, Caddy ++
 • sudjelovanje u fazi izrade ponude u vezi s izračunima
 • planiranje proizvodnje
 • kontrolu kakvoće / završnog proizvoda.
 • komunikaciju s kupcima
  Vaš profil:
  Imate odgovarajuće obrazovanje i znanja iz prethodno navedenih područja? Dobro se izražavate i komunicirate na engleskom? Iskustva s UL-om, CSA-om, CE-om, ATEX-om, energetikom i okolišem prednost su, no nisu uvjet.
  Od vas očekuju:
 • samostalan rad na projektima
 • sposobnost rada unutar društva i izvan njega
 • rad u neformalnom okruženju
 • svijest o kakvoći
 • organizacijske i komunikacijske vještine
  Što nude?
  Nude zaposlenje u inovativnom, rastućem društvu u kojem se možete veseliti radu u neformalnoj i vedroj kulturi.
  Prijava
  Sve će se prijave pregledavati redovito uz čuvanje povjerljivosti. Ako Vas radno mjesto zanima, prijavite se što prije na email: nk@cromatic.hr ili na broj telefona 00385 99 4646 094.
   


Company Cromatic d.o.o. from Prelog, Croatia is hiring an Automation Engineer (m/f)
 
Company Cromatic d.o.o. is consolidated company for providing services that is focused on growth, well managed and with many years experience in industrial automation. Owner of the company is Holtec Automatic A/S from Denmark with 75 % share and the rest is Croatian ownership. Cromatic offers electrical engineering services on high level like project management, software solutions and construction of electrical control panels for industrial application. Company is also full and partial supplier in the field of electrical engineering. Today they employ 22 employees in Prelog and 75 in Denmark of which two thirds are in software and design sector and one third in installations, service and maintenance sector. Their customers are manufacturers of machines and original equiment (OEM) but company is also doing business with engineering companies, energy and enviroment sectors and with private or public companies.
 
Company is hiring an Engineer or technician with prior work experience (m/f)
As an active member of technical team you be a part of dynamic, proffesional and capable team in close cooperation with production.
 
Automation engineer or technician
Your main responsibility will be organization and planning of production, design and review of electrical diagrams, working with hardware, project engineering of control cabinets in tools like Caddy ++ or E-plan and making calculations based on electrical diagrams.
 
Your tasks will include following:
 • work on documentation
 • working with tools like E-PLAN, Caddy ++
 • participation in making offers to the customers based on calculations
 • production planing
 • quality control
 • customer communication
 
Your profile:
You have appropriate education and knowledge in the mentioned fields? You can express yourself and communicate on english? Experiences with UL, CE, ATEX, energy and enviroment sectors are an advantage but are not apsolutely required.
 
From you is expected:
 • independent work on projects
 • ability to work inside and outside of company
 • work inside informal working environment
 • quality awareness
 • organization and communication skills
 
What is offered?
Employment inside innovative, growing company where you can take pleasure in working surrounded with informal and cheerful culture.
 
Application
All applications will be reviewed and kept in confidentialty. If you are interested, you can send your application on email: nk@cromatic.hr or call 00385 99 4646 094.
 
 

 

Poslodavac


CROMATIC društvo s ograničenom odgovornošću za automatizaciju i tehnologiju
 • mobitel: 099 4646094
 • e-mailom: nk@cromatic.hr