PREDSTOJNIK / PREDSTOJNICA KLINIKE ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje  (m/ž) 
 1. Predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
  Uvjeti:
-       VSS medicinski fakultet
-       specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti klinike
-       odobrenje za samostalan rad
-       znanstveno-nastavno zvanje
-       5 godina radnog iskustva
 
               Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
               -        zamolbu
 • životopis
 • preslik diplome o završenom fakultetu
 • preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • dokaz o znanstveno-nastavnom zvanju
 • dokaz o radnom iskustvu u zvanju i to:
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu iz koje je razvidno da je osiguranik radio na poslovima tražene stručne spreme kao i razdoblje obavljanja navedenog rada.
 • program rada i razvoja s predviđenom dinamikom razvoja za četverogodišnje razdoblje
  Za navedeno radno mjesto određen je reizbor  svake četiri (4) godine. 
Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  uz priloženi program rada i razvoja s predviđenom dinamikom razvoja za četverogodišnje razdoblje, dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba br. 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu. 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima. 
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama.“

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
 • pismena zamolba: SPINČIĆEVA 1, 21000 SPLIT