SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
29.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Pinokio“ Bjelovar, raspisuje

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

SPREMAČ/SPREMAČICA - 1 ( jedan/jedna ) izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena- rad u poslijepodnevnom radu vrtića

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
    a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
    b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
- elektronički zapis radnopravnog statusa (ne stariji od mjesec dana)

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u preslici) podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:.
DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“, 43 000 Bjelovar, Milana Šufflaya 6 ili na e-mail adresu: pinokio.vrtic@gmail.com, sa napomenom „Za natječaj – Vrtići po želji roditelja“

NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“, Bjelovar dana 16.10.2020.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
  • pismena zamolba: Milana Šufflaya 6, 43000 Bjelovar
  • e-mailom: pinokio.vrtic@gmail.com