UČITELJ / UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Radno mjesto


PODSTRANA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12.,  86/12. 126/12., 94./13., 152/14., 7/17. i 68/18.) OŠ „Strožanac“, Blato 1, Strožanac-Podstrana   21312  raspisuje
NATJEČAJ 
Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
 Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture - (m/ž)  na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci  (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) – 2 izvršitelja
UVJETI:
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12.,94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu (preslik), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavu s dokazima  o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu Škole: OŠ „Strožanac“, Blato 1, 21 312 Podstrana
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC
pismena zamolba: BLATO 1, 21312 PODSTRANA