TEHNIČAR / TEHNIČARKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.10.2018.
26.10.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o radu PCE-a d.o.o. Split,  Pomorski centar za elektroniku,    r a s p i s u j e
N A T J E Č A J
na sljedeća radna mjesta:
7.  Tehničar  u Odsjeku za razvoj hardvera – 1 izvršitelj: 
     Uvjeti:  - SSS (smjer elektrotehnika, mehatronika)
                         - poželjno radno iskustvo na poslovima održavanja  i industrijske elektronike i                                  automatike, montaže elektroničkih sklopova, ožičenje i montaža uređaja,
                            ispitivanja i testiranja gotovih uređaja
                         - vozačka dozvola B kategorije    
Osobe koje se prijavljuju  dužne su dostaviti svoju prijavu Pomorskom centru za elektroniku d.o.o., u roku od 15 dana od dana objave Natječaja, sa svim traženim prilozima.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Nakon utvrđivanja popisa kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, Pomorski centar za elektroniku d.o.o. pozvat će odabrane kandidate na intervju nakon kojeg će donijeti odluku o izboru.
Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sa  probnim radom u trajanju od minimalno 3 mjeseca.
O završetku postupka izbora kandidata biti će obaviješteni svi kandidati koji udovoljavaju uvjetima, navedenim u Natječaju, dok će izabranom kandidatu biti upućen poziv na potpisivanje ugovora o zasnivanju radnog odnosa.
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavaju uvjeta i to:
1. životopis (vlastoručno potpisan, posebno opisati dosadašnje radno iskustvo)
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
4. dokaz o  radnom stažu (elektronički zapis)
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ne starije od
    šest mjeseci
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu:
Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
Zrinsko-Frankopanska 209
21 000  Split
S naznakom   „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 021/495-622.

Poslodavac


POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.
pismena zamolba: ZRINSKO FRANKOPANSKA 209, 21000 SPLIT