TEHNIČAR / TEHNIČARKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije dana 1.8.2019.godine donijela je
II.ODLUKU
 
o raspisivanju potrebe za jednog (1) izvršitelja/cu SSS zdravstvenog usmjerenja u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti za rad na neodređeno vrijeme u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije 
Radni odnos na neodređeno vrijeme SSS zdravstvenog usmjerenja raspisuje se temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva pod brojem klasa 100-01/19-03/33, ur.br. 534-06-2-1-1/4-19-11.
 
Pored općih zakonskih uvjeta potrebno je ispuniti i posebne uvjete:
  • SSS zdravstvenog usmjerenja
  • položen stručni ispit
  • jedna godina radnog iskustva
  • vozačka dozvola B kategorije 
Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.
Rok:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split.
Rok za prijavu teče od dana objave u Narodnim novinama s napomenom „Prijava za natječaj SSS zdravstvenog usmjerenja“
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa oglasit će se na web stranici Nastavnog zavoda, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama. 
Nastavni zavod pridržava pravo obavljanja intervjua i testiranja kandidata. 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su svoju prednost dokazati, a sve u skladu sa čl.103.st.1. od točke a) do toč.i.) gore navedenog Zakona na način da uz prijavu prilože sve dokaze o ispunjenim uvjetima za ostvarivanje prava
 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Prijava treba sadržavati životopis i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: preslik domovnice, osobne iskaznice, potvrda o završenoj školi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o odobrenju za samostalan rad, dokaz o radnom stažu ( potvrda hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu ( ugovor o radu ili potvrda o radu), vozačka dozvola B kategorije

Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: Vukovarska 46, 21000 Split