PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA VŠS ZDRAVSTVENOG USMJERENJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije dana 1.8.2019.godine donijela je
V.ODLUKA
 
o raspisivanju potrebe za dva (2) izvršitelja/icu pripravnika VŠS zdravstvenog usmjerenja za rad na određeno vrijeme za provođenje pripravničkog staža za razdoblje od jedne godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije 
Radni odnos na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika za razdoblje od jedne godine raspisuje se temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva pod brojem klasa 023-03/19-01/99, ur.br. 534-01/8-19-14 od 18.04.2019. godine za zapošljavanje na određeno vrijeme dva (2) pripravnika/ce VŠS zdravstvenog usmjerenja u Nastavnom zavodu za javno zdarvstvo Splitsko-dalmatinske županije
Pored općih zakonskih uvjeta potrebno je ispuniti i poben uvjete:
  • VŠS zdravstvenog usmjerenja 
Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.
Rok:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split.
Rok za prijavu teče od dana objave u Narodnim novinama s napomenom „Prijava za natječaj 5.PRIPRAVNIK“.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa oglasit će se na web stranici Nastavnog zavoda, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama. 
Nastavni zavod pridržava pravo obavljanja intervjua i testiranja kandidata. 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su svoju prednost dokazati, a sve u skladu sa čl.103.st.1. od točke a) do toč.i.) gore navedenog Zakona na način da uz prijavu prilože sve dokaze o ispunjenim uvjetima za ostvarivanje prava 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Prijava treba sadržavati životopis i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: preslik domovnice, osobne iskaznice, potvrda o završenoj školi, , dokaz o radnom stažu (potvrda hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 
Nastavni zavod pridržava pravo poništenja u cijelosti kao i dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: Vukovarska 46, 21000 Split