Pronađeno oglasa: 255 za pojam MEDICINSKA SESTRA

rezultata po stranici:
  sortiranje:
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: KRIŽEVCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 26.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR U PATRONAŽI
Mjesto rada: SINJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 24.1.2020.
PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 4
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 5
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Rok za prijavu: 27.1.2020.
PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Rok za prijavu: 27.1.2020.
PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR (SSS) OPĆEG SMJERA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR (SSS) OPĆEG SMJERA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 10
Poslodavac: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ
Rok za prijavu: 27.1.2020.
PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ
Rok za prijavu: 27.1.2020.
5. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Klinika za psihijatriju Vrapče
Rok za prijavu: 27.1.2020.
3. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Klinika za psihijatriju Vrapče
Rok za prijavu: 27.1.2020.
2. STRUČNI / A PRVOSTUPNIK / ICA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Klinika za psihijatriju Vrapče
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKI TEHNIČAR / SESTRA U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 3
Poslodavac: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKI TEHNIČAR / SESTRA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 5
Poslodavac: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKI TEHNIČAR / SESTRA U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Rok za prijavu: 27.1.2020.
MEDICINSKI TEHNIČAR / SESTRA PRVOSTUPNIK / CA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Rok za prijavu: 27.1.2020.
VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR - PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: NOVA GRADIŠKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Rok za prijavu: 28.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: SLAVONSKI BROD
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM LAZIĆ
Rok za prijavu: 31.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: HRŽENICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI FLORIJAN
Rok za prijavu: 17.2.2020.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: DRAGANIĆ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOBILES
Rok za prijavu: 31.1.2020.
PRVOSTUPNIK / ICA MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - MEDICINSKA / SESTRA / TEHNIČAR (PRVOSTUPNIK / ICA)
Mjesto rada: PULA-POLA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA PULA
Rok za prijavu: 25.1.2020.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Rok za prijavu: 23.1.2020.
ZDRAVSTVENI VODITELJ / VODITELJICA
Mjesto rada: SISAK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
Rok za prijavu: 27.1.2020.