Pronađeno oglasa: 7342

rezultata po stranici:
  sortiranje:
STRUČNI SURADNIK / SURADNICA ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA, MARKETING I PROMOCIJU

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: MUČIĆI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: AEDI, OBRT ZA USLUGE, vl. SABINA FRLAN, MUČIĆI, MUČIĆI 36
Rok za prijavu: 29.6.2019.
MAGISTAR / MAGISTRA FARMACIJE-UGOVORNI ZDRAV.DJELATNIK / DJELATNICA PRIMARNE. ZDRAV. ZAŠTITE
Mjesto rada: KRAPINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 4.7.2019.
VIŠI / A STRUČNI / NA SURADNIK / CA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA
Mjesto rada: KONJŠČINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA KONJŠČINA
Rok za prijavu: 4.7.2019.
NASTAVNIK / NASTAVNICA U NASLOVNO NASTAVNO ZVANJE PREDAVAČA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA NA ODSJEKU ZA RANI I PREDŠKOL
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
Rok za prijavu: 26.7.2019.
NASTAVNIK / NASTAVNICA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO IZVANREDNOG PROFESORA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA,
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
Rok za prijavu: 26.7.2019.
NASTAVNIK / NASTAVNICA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO IZVANREDNOG PROFESORA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE SOCIOLOGIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
Rok za prijavu: 26.7.2019.
NASTAVNIK / NASTAVNICA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO REDOVITOG PROFESORA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE SOCIOLOGIJA,
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET
Rok za prijavu: 26.7.2019.
STRUČNI SURADNIK -PSIHOLOG,PEDAGOG ILI DEFEKTOLOG
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: UČENIČKI DOM
Rok za prijavu: 4.7.2019.
ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE
Mjesto rada: RIJEKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
Rok za prijavu: 26.7.2019.
VODITELJ / ICA ODSJEKA ZA FINANCIJE
Mjesto rada: KONJŠČINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA KONJŠČINA
Rok za prijavu: 4.7.2019.