ASISTENT/ICA PRIMALJSTVA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
9.8.2019.
17.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 21.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj , raspisuje
 
                                                                             N A T J E Č A J
 
2. Za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:
-asistentica primaljstva – 1 izvršitelj,
UVJETI: srednja škola primaljskog smjera, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu,

Izrazi  koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Uz prijave kandidati trebaju priložiti:
  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • Diplomu/Svjedodžbu,
  • Odobrenje za samostalan rad (stručne prvostupnice, med.sestre/tehn.,asist.primaljstva)
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
 Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.
Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.
S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
 Natječaj teče od dana  objave u Narodnim novinama  u trajanju od 8 dana, tj. od 09.08.2019. godine do 17.08.2019. godine.
 Pisane zamolbe se dostavljaju na  adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49 210 Zabok.
Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,  kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.
Javni natječaj objavljujemo:
Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina  (bilten, web stranica)
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: Zabok, Bračak 8