POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Grad Varaždin kao nositelj projekta PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju odobrenog u sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., UP.03.2.1.03“ Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/2018) objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule

 
I.
U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., UP.03.2.1.03“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, raspisuje se javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju koji su prihvatljivi sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te su integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Varaždina, kao i za polaznike Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i učenike Katoličke osnovne škole Svete Uršule, s istim teškoćama.
 
II.
Cilj raspisivanja javnog poziva je uvid u strukturu, razinu obrazovanja i motivacijsku komponentu zainteresiranih kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnih komunikacijskih posrednika te odabir kandidata koji će učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule na najkvalitetniji način pomoći u ispunjavanju posebnih potreba u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu.
 
III.

Odabir kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, kao i utvrđivanje rezervne liste kandidata za izvršavanje ovih poslova, u okviru objavljenog Poziva izvršit će povjerenstvo imenovano rješenjem gradonačelnika Grada Varaždina.
Za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i udovoljavaju osnovnim kriterijima provest će se selekcijski postupak koji može uključivati i psihologijsko testiranje kandidata.
 
IV.
Osobe odabrane kao pomoćnici u nastavi povjereni će posao obavljati temeljem ugovora o radu.
Škola i odabrani kandidat potpisuju ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem se definiraju međusobna prava i obveze, kao i svi drugi odnosi koji iz ugovora proizlaze.
Prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme Grad Varaždin će za odabrane kandidate tražiti podatke iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, a sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19).
 
V.
Kandidat koji se prijavljuje za izvršavanje poslova
- pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju mora:
 • imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • dostaviti dokaz da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za neko kazneno djelo;
- stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju mora:
 • imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • imati završenu edukaciju
 • dostaviti dokaz da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za neko kazneno djelo.
Pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža pomoć.
 
VI.

Uz prijavu na javni poziv kandidat za pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika dužan je priložiti:
 • životopis s jasno naznačenim imenom i prezimenom, adresom stanovanja, kontakt telefonom i e-mail adresom,
 • dokaz o stečenoj razini obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),
 • osobnu iskaznicu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave poziva),
 • potvrdu/uvjerenje o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati (ukoliko su završili neki od programa za edukaciju pomoćnika u nastavi),
 • potvrdu o znanju znakovnog jezika (stručni komunikacijski posrednik),
 • izjavu o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (original u dva primjerka),
 • izjavu o davanju privole za korištenje osobnih podataka u svezi provedbe projekta PONOS (vlastoručno potpisana).
            Obrasci Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju i Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi provedbe projekta PONOS dostupni su na web stranici Grada Varaždina: www.varazdin.hr.
 
VII.
Prijave se podnose na sljedeću adresu:
Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, s napomenom: „Prijava za pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule, NE OTVARATI“.
Rok za podnošenje prijave je 16. studenoga 2019. godine.
Prijave pristigle nakon navedenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.
O provedbi selekcijskog postupka i rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.
Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
 
VIII.
Ovaj javni poziv objavit će se na web stranicama Grada Varaždina: www.varazdin.hr i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin.

Poslodavac


VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 1, Varaždin /s napomenom