PROJEKTNI ASISTENT/ICA


Radno mjesto


PITOMAČA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
29.6.2020.
6.7.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

  • Engleski jezik
  • Njemački jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
6 mjeseci
opis poslova: iskustvo u pripremi i provedbi projekata,poznavanje projektnog
ciklusa.


JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR PROJEKTNOG ASISTENTA
 
Raspisuje se Javni natječaj za izbor projektnog/e asistenta/ice.
Kandidati za izbor projektnog/e asistenta/ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– SSS/VŠS/VSS
– radno iskustvo minimalno 6 mjeseci
– poželjno radno iskustvo u pripremi i provedbi projekata
– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski/njemački)
– poznavanje rada na računalu
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
                                                                           
Projektni/a asistent/ica zapošljava se na određeno vrijeme.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.
 
Projektni/a asistent/ica obavljati će sljedeće poslove vezane za projekte iz EU fondova koji se sastoje od:
-                 Sudjelovanje u provedbi projekata
-                   Izrada i prikupljanje dokumentacije vezano uz različite faze provedbe projekata
-                 Administrativni poslovi - tehnički poslove za potrebe projekta
-                 Ostali poslovi po nalogu poslodavca.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.
Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, u roku od pet (7) dana, računajući od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskoj stranici trgovačkog društva. (od 29. 06. 2020. do 06. 07. 2020.).
 
Obavijest o odabiru biti će upućena kandidatima putem elektronske pošte.
 
 

Poslodavac


DRAFT d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje
  • e-mailom: info@draftdoo.hr