DJELATNIK/ICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
11
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
17.11.2020.
27.11.2020.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

Nije važno
Na temelju prijavljenog projekta u završnoj fazi čekanja Odluke o financiranju - Zaželi – Program zapošljavanja žena“ – faza II, projekt„Evo me 2!“, Centar za pomoć u kući Međimurske županije raspisuje:
NATJEČAJ
 
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Evo me 2!“
- djelatnik/ca za potporu i podršku starijim  i nemoćnim osobama
 
Uvjeti: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Prednost imaju sljedeće osobe:
 • žene starije od 50 godina
 • žene iz različitih ranjivih skupina (žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)
 • osobe s područja provedbe projekta
 • dugotrajno nezaposlene žene
 
Opis poslova:
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.),
 • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • vođenje potrebne dokumentacije i čuvanje osobnih informacija korisnika i profesionalne tajne
 • redovita komunikacija s voditeljem projekta
  Podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl koji će djelatnicama biti osiguran od strane Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

Broj traženih djelatnica: sveukupno 11 osoba, od toga:
 • Općina Pribislavec: 2 žene
 • Općina Donja Dubrava: 2 žene
 • Općina Donji Vidovec: 1 žena
 • Općina Kotoriba: 2 žene
 • Općina Sveta Marija: 2 žene
 • Općina Goričan: 1 žena
 • Općina Belica: 1 žena
   
  Planirani početak rada:  1. prosinac 2020.
  Ugovor se sklapa na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci, s 3 mjeseca probnog roka.
   
  Mjesto rada: Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Kotoriba, Općina Pribislavec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Belica
   
  Naknada za prijevoz: prema važećoj odluci poslodavca
   
  Iznos plaće: Minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.
   
  Način prijave: Prijave se dostavljaju poštom, na adresu: Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec.  
   
  Rok za prijavu: Rok za podnošenje prijava je 27. studeni 2020. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!
   
  Prijavi na natječaj je potrebno priložiti:
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Preslika dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena
 • Popunjeni i potpisani obrazac prijave za natječaj
 
Obrazac prijave može se preuzeti u uredu Centra za pomoć u kući, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec (radnim danom od 8,00 do 15,00 sati), na web stranici www.pomocukuci-mz.eu te u uredima Općina Pribislavec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Goričan i Belica.
 
O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene do 30.11.2020.
Dokumentacija se ne vraća!
 

Poslodavac


Centar za pomoć u kući Međimurske županije
 • pismena zamolba: Dr. I. Novaka 38, 40000 Čakovec