ZDRAVSTVENI VODITELJ/VODITELJICA


Radno mjesto


BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
12 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
19.11.2020.
27.11.2020.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina (KLASA: 112-02/20-01/01, URBROJ: 2197-48-01/20-1 od 04. lipnja 2020. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bedekovčina, objavljuje
 
                                                                                                  JAVNI NATJEČAJ
                                                                                za radno mjesto zdravstvenog voditelja (m/ž)
                                                                             na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme
 
- zdravstveni voditelj - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 12 sati rada tjedno.                            

Uvjet:
 • VŠS ili VSS - sveučilišni /stručni prvostupnik/ica sestrinstva
 • 1 godina radnog iskustva
 • položen stručni ispit.

Potrebna dokumentacija:
 • prijava
 • životopis
 • domovnica (preslik)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik)
 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju - original ili preslik ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidat/kinja koji/a nema položen stručni ispit obvezan/a ga je položiti u zakonskom roku. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221   Bedekovčina s naznakom „Ne otvaraj - natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme.“
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bedekovčina odnosno od 19. studenoga 2020. do 27.  studenog 2020. godine.
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA
 • pismena zamolba: Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina