NASTAVNIK / NASTAVNICA SKUPINE STRUKOVNIH PREDMETA U SEKTORU UGOSTITELJSTVA, ZANIMANJE KONOBAR / KONOBARICA


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
3 sata tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
19.11.2020.
27.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) Obrtnička škola Požega, Osječka 33, Požega, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta:

1. Nastavnik/ica skupine strukovnih predmeta u sektoru ugostiteljstva, zanimanje konobar - 1 izvršitelj/ica - određeno, nepuno radno vrijeme - 3 sata nastave tjedno do 31.8.2021.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu određenim člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96, 80/99.) odnosno osoba koja ispunjava uvjete sukladno članak 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07), Zakona o strukovnom obrazovanju(NN br. 30/09, 24/10, 22/13, i 25/18) te nastavnim planovima i programima (strukovnim kurikulumom).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3- Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavi je potrebno priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi, elektronički zapis (dokaz o radnom stažu), domovnicu i originalno uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.106.Zakona (ne starije od 6 mjeseci).

Natjecati se mogu kandidati oba spola.
                                                                             
Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti: Obrtnička škola Požega, Osječka 33, 34 000 Požega, u roku od osam (8) dana od dana objave.

Nepravovremene prijave i nepotpuna dokumentacija  neće se razmatrati a prijavljeni kandidati biti će pismeno obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Na antječaj se mogu prijaviti kanddidati / kandidatkinje sa završenim studijem prehrambene tehnologije,
Mjesta rada: Požega, Pleternica

Poslodavac


OBRTNIČKA ŠKOLA
  • pismena zamolba: Osječka 33, 34000 Požega