PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU


Radno mjesto


PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
19.11.2020.
27.11.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; I ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, sa sjedištem u Požegi, M. Gupca 10,  temeljem članka 42. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, članka 25. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/2017, ) raspisuje
 
NATJEČAJ
                                                                     za prijem u radni odnos
 
        Dom zdravlja Požeško-slavonske županije raspisuje natječaj za zapošljavanje:
1.         Stručna prvostupnica sestrinstva, određeno vrijeme- zamjena odsutnog djelatnika, mjesto rada Pakrac, Bolnička 80  u djelatnosti palijativne skrbi – stručna prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu.
Kandidat/tkinja treba ispunjavati slijedeće uvjete: završena viša  medicinska škola sa zvanjem stručna prvostupnica sestrinstva,  položen stručni ispit, posjedovanje važećeg odobrenja za samostalni rad,  položena B kategorija za vozača,  položena edukacija iz osnove palijativne skrbi,  osoba ne smije biti kažnjavana.
Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti:  životopis, zamolbu, diplomu/potvrdu o završenoj višoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je školovanje završeno prije 2013.godine), važeće odobrenje za rad, potvrdu HZMO-a o podacima iz matične evidencije, presliku osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole  te uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana).
Ukoliko kandidat /tkinja ne posjeduje uvjerenje o položenoj osnovi iz palijativne skrbi ima obvezu navedenu edukaciju završiti  nakon zapošljavanja.
Preslika dokumentacije koja će se priložiti natječaju ne mora biti ovjerena, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) na natječaj su dužni osim dokaza o ispunjavanju uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – poveznica na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  gdje se nalazi „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja. Pisanu zamolbu s traženom dokumentacijom potrebo je dostaviti na adresu: Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, Požega, Matije Gupca 10, s naznakom: „Za natječaj-palijativna skrb“.
Kandidati koji se jave na natječaj imaju obvezu ispuniti Obrazac privole/ suglasnosti za obradu osobnih podataka koji se nalazi na službenoj stranici Doma zdravlja (www.dom zdravlja-pozega.hr). rezultatima izbora kandidata svi ostali kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
 
 

Poslodavac


Dom zdravlja Požeško - slavonske županije
  • pismena zamolba: MATIJE GUPCA 10, POŽEGA