VOZAČ/VOZAČICA U SHM


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 • Kategorija B
 • Kategorija C

1 godinu
 
URBROJ: 01-        /20.
 
Temeljem članka 32. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, ravnateljica Nastavnog zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ
 
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:
 
Vozač u SHM – 1 izvršitelj
Mjesto rada: Istarska županija.
 
Stručna sprema i ostali uvjeti:
 • srednja stručna sprema / KV vozač
 • jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • vozačka dozvola C kategorije
                                     
Sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa i/ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
 4. Presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
 5. Presliku odobrenja za samostalni rad – važeća licenca (za radno mjesto VSS zdravstveni radnik i medicinska sestra/tehničar u SHM)
 6. Presliku vozačke dozvole sukladno traženim uvjetima radnog mjesta
 7. Preslik potvrde o završenoj edukaciji iz područja djelatnosti hitne medicine ukoliko je kandidat posjeduje.
  Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u djelatnosti hitne medicine te kandidati s položenom edukacijom iz područja hitne medicine.
   
  Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će odabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u originalu.
   
  Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili provjeru znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Nastavnog zavoda (www.zhmiz.hr).
   
  Kandidat podnošenjem zahtjeva daje suglasnost Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije da prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke dane na službenim  glasilima i WEB stranici u svrhu provođenja ovoga natječaja.
  S osobnim podacima kandidata postupa se u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
  Informaciju o zaštiti osobnih podataka, pravima kandidata, te s tim u svezi navedene kontakte možete saznati na našoj WEB stranici Zavoda.
   
  Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u dogovoreno vrijeme, smatrat će se da je isti povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Nastavni zavod će po službenoj dužnosti, a u skladu s člankom 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
   
  Nastavni zavod zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. O rezultatima odabira, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Nastavnog zavoda.
   
  Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom – Prijava na natječaj, na e-mail adresu: info@zhmiz.hr ili putem pošte na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zagrebačka 30, 52100 Pula.
   
   
   
                                                                                                                  Ravnateljica
                                                                                                      Gordana Antić dr.med.spec.          


Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA
 • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula
 • e-mailom: info@zhmiz.hr