UČITELJ / UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
ZA RADNO MJESTO: UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 IZVRŠITELJ na određeno, puno radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci
UVJETI: Sukladno odredbama Zakonu o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96, 56/01.)
Osim navedenih uvjeta kandidati:
- Moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana
- Ne smiju imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Uz prijavu dostaviti kandidati su dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),
  • elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana,
  • uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj strani i oglasnoj ploči Škole. 
Prijave dostaviti osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola Plokite, Split, Slavonska 13 uz naznaku ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE. 
Nekompletne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE
pismena zamolba: SLAVONSKA 13, 21000 SPLIT