Pronađeno oglasa: 176 za pojam MEDICINSKA SESTRA

rezultata po stranici:
  sortiranje:
STRUČNA / SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI (M / Ž)
Mjesto rada: ZADAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 22.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: VUKOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
Rok za prijavu: 22.2.2019.
A) 8. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR / KA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 15
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 25.2.2019.
A) 5. PRVOSTUPNIK / ICA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 10
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 25.2.2019.
B) 5. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 6
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 25.2.2019.
B) 4. PRVOSTUPNIK / ICA SESTRINSTVA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 10
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 25.2.2019.
PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Rok za prijavu: 23.2.2019.
PRVOSTUPNIK / CA SESTRINSTVA
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Rok za prijavu: 23.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 3
Poslodavac: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Rok za prijavu: 23.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DRAGO PAUŠEK, dr. med.
Rok za prijavu: 22.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: UGLJAN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
Rok za prijavu: 21.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: "TOBIA" USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI
Rok za prijavu: 17.3.2019.
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: MOSTARI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM BEATA
Rok za prijavu: 15.3.2019.
MEDICINSKI PREDSTAVNIK / MEDICINSKA PREDSTAVNICA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SANITAS d.o.o. za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.3.2019.
MEDICINSKI PREDSTAVNIK / MEDICINSKA PREDSTAVNICA
Mjesto rada: RIJEKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SANITAS d.o.o. za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.3.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: ČEMINAC
Traženo radnika: 2
Poslodavac: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BARANJA U SRCU
Rok za prijavu: 21.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: BRIBIR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI -GORDANA VLASTELIĆ
Rok za prijavu: 16.3.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: OGULIN
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
Rok za prijavu: 22.2.2019.
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA (M / Ž)
Mjesto rada: MAKARSKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - MAKARSKA
Rok za prijavu: 28.2.2019.
ZDRAVSTVENI / A VODITELJ / ICA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ MEDVEŠČAK
Rok za prijavu: 22.2.2019.
PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
Mjesto rada: NOVA GRADIŠKA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Rok za prijavu: 21.2.2019.
PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
Mjesto rada: NOVA GRADIŠKA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Rok za prijavu: 21.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: NOVA GRADIŠKA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Rok za prijavu: 21.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: NOVA GRADIŠKA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Rok za prijavu: 21.2.2019.
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: VODICE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MEDICINSKI CENTAR VODICE za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu, dermatologiju i venerologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s fizikalnom terapijom, opću kirurgiju, neurologiju, opću internu medicinu
Rok za prijavu: 22.2.2019.