ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
Djelomično
15.9.2020.
23.9.2020.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
1. ODGOJITELJ/ICA
  • jedan (a) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje ali ne dulje od 28.2.2021. u sklopu provedbe projekta „Poslijepodnevni rad Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica“
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -  preslik,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu - preslik,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
  • kratak životopis,
  • potvrda HZMO o radnom stažu,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Sukladno, odredbi članka 103 st.3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN:121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
  • pismena zamolba: Pejačevićeva 1, Virovitica