POMOĆNIK/POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA RAZVOJU


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
Nema smještaja
Bez naknade
15.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • word
 • internet

Nije važno
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čira-čara“, Varaždin, Anina 27, na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 98/19,  94/13, 107/07, 10/97)  raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
– pomoćnica / pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju u dječjem vrtiću, na određeno  vrijeme
2  izvršiteljice / izvršitelja – nepuno radno vrijeme 25 sati tjedno (do max 1.085 sati do 30.lipnja 2021.)
 
Uvjeti za radno mjesto - minimalno SSS
Potrebna je informatička pismenost (word, internet, e-mail).

Kandidatkinje/kandidati su dužni/e priložiti:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
 • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 • životopis

Natječaj vrijedi od 15.09.2020 – 23.09.2020.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnijeti u roku 8 dana od objave natječaja na adresu Dječjeg vrtića „Čira-čara“ ili e-mailom na: vrtic@cira-cara.com  ili srecko.antolic@live.com

Opis poslova: poslovi pomoćnika/ce djeteta s teškoćama u razvoju.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ČIRA ČARA
 • pismena zamolba: Anina 27, Varaždin
 • e-mailom: srecko.antolic@live.com